काही फोरक्लोजर आणि अर्ध-पूर्व पेमेंट शुल्क आहे का?

• फोरक्लोजर शुल्क:
जर 50% पेक्षा कमी कालावधी पूर्ण झाला असेल तर: थकबाकीच्या 4%
50% पेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण झाल्यास: थकबाकीच्या 3%

•भाग पेमेंट:
प्री पेमेंट रकमेच्या 2%

Apply Now
Write to Us
Give a missed call +91 81017 77555

Apply Now

By entering your details you agree to the privacy policy and terms and conditions