ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಸರ್ವಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸಾಲಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ಗಳು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್‌ಗಳು, ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಗೋಧಿ ಗ್ರೈಂಡರ್‌ಗಳು, ಕಿಚನ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್‌ಗಳು, ಕೂಲರ್‌ಗಳು ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Apply Now
Write to Us
Give a missed call +91 81017 77555

Apply Now

By entering your details you agree to the privacy policy and terms and conditions